Аутсорсинг маркетинг

Маркетинг отделът е неизменна част от структурата на всяка една фирма. Неговото функциониране  осигурява по-добро позициониране на пазара, увеличава продажбите, анализира резултатите и търси нови възможности за подобряване качеството на производителност. Съвкупността от функции и тяхната специфика изискват високоплатени професионалисти в различни области, което е предпоставка, това да бъде едно от най-скъпите пера в бюджета на фирмите. ММ Маркетинг създава иновация в тази област, като позволява на бизнеса да аутсорсне изброеното на по-достъпна цена, затваряйки кръга на много дейности в един канал.

 

 

Маркетинг стратегия

Екипът на ММ Маркетинг ще изгради вашата успешна маркетинг стратегия. За да постигне вашият бизнес най-добри резултати, нашата работа ще бъде фокусирана върху: анализ на конкурентна среда и пазарна ниша; дефиниране на потребителски профил и нужди;

  • SWOT анализ;
  • определяне на маркетинг цели;
  • план за изпълнението им и контрол по него.