Фирмен Мониторинг

В последните години все повече се забелязва тенденция за недостиг на кадри на пазара на труда. Причините в зависимост от сектора са различни, но като общ извод могат да бъдат изведени следните проблемни зони:  неудовлетвореност от работата
липса на мотивация и развитие
прекалено натоварване и стрес
неоцененост
Фокусът на съвременните организации е именно в стремежа на подобряване на работната
и процеси по задържане на кадри.

Какво знаете  Вие за служителите си ? 
Смятате ли, че осигурената от Вас работна среда, отговаря на техните стандарти и могат ли да го изразят свободно?

ММ Маркетинг ще се погрижи да даде отговорите на тези въпроси безпристрастно и обективно! Ще оценим компетенциите, удоволетвореността и желанията на кадрите във фирмата Ви – бързо, професионално и на достъпна цена.

 

Всички запитвания, направени до 30.07.2018г. ще получат 40% отстъпка от реалната цена за услугата!